Tidningen Ångermanland

amber
Som en del av utvecklingsarbetet känner Amber Schosso ett behov att förmedla sitt kunnande i form av publikationer. Hon har skrivit en debattartikel till Tidningen Ångermanland där hon analyserar Företagen i Ångermanland.

Här kan du läsa hennes debattartikel i Tidningen Ångermanland publicerad 2014-06-19


"Västernorrlands problem? - En region av ordermottagare"

DEBATT
”Vi kan inte lösa ett problem om vi tänker på det sätt som orsakade problemet.” – Albert Einstein

I rankinglistan över kommuners företagsklimat har Sollefteå från en katastrofal sistaplats klättrat 45 placeringar. Men bland Sveriges 290 kommuner ligger man fortfarande bara på plats 245. Sollefteå kan göras till en av Sveriges högst rankade kommuner, men det krävs förändringar i tänkande och agerande.

Jag är management- och organisationskonsult, en så kallad trouble shooter. Mitt jobb är att analysera problem och att finna lösningar i företag och organisationer. Jag är född, uppväxt och, huvudsakligen, utbildad i Heidelberg i Tyskland. Sedan år 2000 bor jag i Ångermanland, men jag tror att jag fortfarande kan se på Sverige, Västernorrland och Sollefteå med friska ögon.
När jag kom till Sverige för 14 år sedan trodde jag att det var ett land präglat av nytänkande och öppenhet. Så är det på sina håll, men när det gäller Västernorrland har jag till min förvåning tvingats inse att verkligheten inte motsvarat mina förväntningar. Här finns traditioner, förhållningssätt och attityder, som i stor utsträckning förklarar landsändans problem när det gäller ekonomisk utveckling, sysselsättning och företagande.

Från slutet på 1800-talet och ända in i våra dagar var den här delen av Sverige starkt beroende av offentliga arbetsgivare – försvaret, järnvägen, landstinget och Posten – och några få storföretag.

Det är en viktig förklaring till att det här har blivit en region av ordermottagare. Företagarna behövde bara sitta och vänta på order. Tyvärr har alltför många fortsatt med det och därmed försummat bland annat marknadsföring, produkt- och kompetensutveckling.
Lokala och regionala myndigheterna var också länge vana vid att ordergivning och problemlösning kom uppifrån – det vill säga från Stockholm. Men i och med att staten lade ner nästan alla offentliga verksamheter hamnade man i en påtvingad strukturomvandling: ”Vadå vi måste klara oss själva?”

Så småningom har speciellt Sollefteå kommun börjat ta initiativ till ett effektivt förändrings- och förbättringsarbete och det är resultaten av detta vi nu ser. Men det är fortfarande en lång väg att gå. Och var sitter då problemen i dag? Var finns de stora möjligheterna till förbättring?

Skillnaden mellan kommunerna i Västernorrland och de kommuner som toppar listan över näringslivsklimat är ofta den, att kommuner i toppen har ett mer proaktivt näringsliv, som tillsammans med det offentliga tar ett eget ansvar för regionens utveckling. Medan företag här i Västernorrland fortfarande tror att andra ska lösa deras problem. Det finns några lysande undantag, men alltför många försummar marknadsföring och kompetensutveckling och därmed också en dynamisk utveckling av produkter, metoder och själva företaget. Till det kommer den här i trakterna väl etablerade Jantelagen. Man ska inte sticka ut och det är inte särskilt populärt att lyckas.

Att åstadkomma de nödvändiga, stora lyftet för till exempel Sollefteå handlar i dag mer om att övervinna mentala hinder inom företagen än om fler och större insatser från ”det offentliga“. Här i Västernorrland får vi en hel del offentliga medel för att utveckla såväl regionen som de enskilda företagen. Frågan vi borde ställa oss är då:

Vad hjälper dessa resurser och erbjudanden om man som företagsledare inte ser sitt eget behov av förändring och förbättring?

Amber Schosso
Konsult 360°
Bollstabruk

publicerad 2014-06-19
www.allehanda.se/opinion/debatt/vasternorrlands-problem-en-region-av-ordermottagare

Läs också
- Thomas Östlund svar på debattartikeln "Västernorrlands problem? - En region av ordermottagare"
- Amber Schosso svar på Thomas Östlunds insändare "Hur får vi våra företag att sälja sig själva, sina produkter och tjänster?"