Tidningen Ångermanland

amberSom en del av utvecklingsarbetet känner Amber Schosso ett behov att förmedla sitt kunnande i form av publikationer. Hon har skrivit en debattartikel till Tidningen Ångermanland där hon analyserar Företagen i Ångermanland.


Här kan du läsa hennes svar på Thomas Östlund insändare i Tidningen Ångermanland publicerad 2014-07-05


Våga sticka ut

INSÄNDARE

Thomas Östlund, näringslivsutvecklare i Sollefteå kommun, skrev den 25 juni att jag som konsult bör kunna ge konkreta råd om hur företagen i Sollefteå kan bli mer aktiva, utåtriktade och framgångsrika.

För att vara riktigt konkret borde man utgå från varje enskilt företag. Men låt mig ändå komma med några exempel på framgångsvägar:

Många företag står inför generationsskiften Utnyttja det både för att släppa in nästa generation och för att ompröva verksamheten.

Åldersstrukturen, med allt fler äldre, kan kompenseras. Unga har lättare att ta till sig detaljkunskaper – men äldre har istället lättare att upptäcka sammanhang och är kreativa genom att kombinera sina erfarenheter från olika områden. Dagens gamla har dessutom en helt annan arbetsförmåga än tidigare generationer. Utnyttja det. Forskning och erfarenheter visar att mångfald ökar kreativitet och produktivitet. Släpp in människor med annan bakgrund, till exempel invandrare. I en mansdominerad bransch – rekrytera kvinnor.

Utbildningsnivån är lägre här än i landet som helhet. Men det betyder inte att det saknas kunskaper. Inga människor vet mer om förutsättningarna i den här regionen än de som bor här. Utnyttja den kunskapen.

Utnyttja det som skiljer Västernorrland från andra regioner - vackra vyer och vildmark. Bygg vidare på kommunernas satsning på turism.

Lämna trygghetszonen - våga sticka ut. Satsa på marknadsföring,

Man måste inte kunna allt själv. Ta in hjälp utifrån, det kan motverka den hemmablindhet som ofta drabbar den som håller på länge med samma sak.

Om du som är företagare inte hittar något i din verksamhet, som fungerar som råvara för marknadsföring - ta hjälp av någon som kan marknadsföring.

Om varken du själv eller din rådgivare hittar något – ta dig en allvarlig funderare på om du inte borde göra något åt själva verksamheten. Utgå från kunderna: Vad har dom för behov eller problem? Hur ska du kunna fylla behoven eller lösa problemen på ett bättre sätt än andra. Och sedan – hur ska du komma ut och informera om det?

Amber Schosso
Konsult 360°
Bollstabruk

Publicerad 2014-07-05
www.allehanda.se/opinion/insandare/vaga-sticka-ut

Läs också
- Debattaritikel: "Västernorrlands problem? - En region av ordermottagare"
- Thomas Östlund svar på debattartikeln "Hur får vi våra företag att sälja sig själva, sina produkter och tjänster?"