Tidningen Ångermanland

amberSom en del av utvecklingsarbetet känner Amber Schosso ett behov att förmedla sitt kunnande i form av publikationer. Hon har skrivit en inlägg till Tidningen Ångermanland där hon analyserar Företagen i Ångermanland.

Här kan du läsa Thomas Östlunds - Näringslivsutvecklare Sollefteå Kommun svar på Debattartikel i Tidningen Ångermanland publicerad 2014-06-19


Hur får vi våra företag att sälja sig själva, sina produkter och tjänster?

INSÄNDARE

Amber Schosso, management- och organisationskonsult, hävdar i en artikel i Tidningen Ångermanland 2014-06-19, att ett av Västernorrlands problem är att länet är en region av ordermottagare. Företagen är för passiva och försummar marknadsföring, produkt och kompetensutveckling. Jag kan hålla med om en hel del av diagnosen, även om jag tror att detsamma skulle kunna sägas om många företag också på andra håll i landet.

Det finns åtskilliga exempel som visar att dominerande storföretag och stora offentliga arbetsgivare på mindre orter, kan inverka hämmande på utvecklingen av entreprenörskap och företagens förmåga till progressiv marknadsföring och insiktsfull kompetensutveckling.

Ambers övergripande slutsats är, att det viktigaste för att åstadkomma det nödvändiga stora lyftet för Sollefteå mer är att övervinna mentala hinder inom företagen än fler och större insatser från det offentliga.

Jag är övertygad om att det handlar om ett både och. Det finns fortfarande en hel del vi kan göra från Sollefteå kommun för att förbättra samarbetet med företagen och ge dem bättre förutsättningar för tillväxt. Vi jobbar till exempel med att förenkla handläggningen av företagsärenden och vi samarbetar med företagsorganisationerna för att förbättra kontakterna mellan näringslivet och kommunen.

Men Amber Schosso har naturligtvis rätt i att om inte detta leder till att vi får mer initiativkraft och en mer positiv utveckling inom företagen så spelar det ingen roll vad kommunen gör. Ytterst handlar det ju om att få en mer positiv utveckling av sysselsättning, ekonomi och levnadsstandard.

Men jag tycker att analysen är väl generell. Vi får inte glömma att det också här finns ett antal företag som inte passar in i stereotypen. Och viktigast:

Med utgångspunkt från Amber Schossos artikel och hennes profession skulle det vara intressant få ta del av några konkreta resonemang kring hur man kommer tillrätta med de kulturer som hon menar hämmar en dynamisk utveckling av produkter, metoder och företagande. Vad har du, Amber Schosso, för råd och rekommendationer?

Thomas Östlund
Näringslivsutvecklare
Sollefteå kommun

Publicerad 2014-06-25
www.allehanda.se/opinion/insandare/hur-far-vi-vara-foretag-att-salja-sig-sjalva-sina-produkter-och-tjanster

Läs också
Debattartikel: "Västernorrlands problem? - En region av ordermottagare"
Amber Schosso svar på Thomas Östlunds insändare "Våga sticka ut"