orgInterim HR-Manager ...

... när du är i behov av tillfällig förstärkning vid ett förändringsprojekt.HRM är ett väldigt brett område där många kompetensområden ska täckas. Mikro och små företag har inte alltid råd att ha en egen HR- avdelning, men behovet är starkt - till och från. Vid olika tillfällen kan ett företag eller en organisation ha behov av att få tillfällig hjälp med att sköta personalfrågor utan att anställa en HR - manager.

Konsult 360° erbjuder enkla företagsanpassade interimslösningar inom HRM området. Genom att anlita oss för specifika projekt eller uppdrag får du tillgång till kvalificerad och och kostnadseffektiv HR kompetens. Vi tar hand om er HRM helt eller delvis, på kortare eller längre sikt, allt efter era behov.

 

  • Interim HR-Manager
  • Vi erbjuder

Interim HR - Manager

HRM är ett strategiskt konkurrensmedel som ställer höga krav på de HR- processer och funktioner som måste integreras i verksamheten och bidra till ett företagets affärsmål. Med ett systematiskt förhållningssätt planerar vi tillsammans med dig för att genomföra och följa upp långsiktigt driven HR-Management. Genom HR- insourcing stöder vi din verksamhet på ett professionellt sätt när du behöver förstärkning vid skapande eller förnyelse av grundläggande HR- management strukturer.


Några exempel vi kan hjälpa till med:

- Organisationsförändring
- Organisationscoaching
- Kompetenssäkring
- HR - planering
- HR - processer
- HR - policys

Varje företag är i en pågående förändringsprocess där behoven förändras. Därför kan Ni anlita oss enbart för de HR-funktioner och HR- tjänster som just ert företag är i behov av.

Vi erbjuder

Enligt vår företagsfilosofi måste temporära lösningar hanteras med en långsiktig filosofi vad gäller kvalitet, kompetens och tillämpningsområde.

Vi erbjuder två varianter av HR- interimstjänster:

  • HR-avdelning som sköter hela eller delar av ert strategiska HR- arbete. Vi arbetar oftast ute hos kund en
    eller ett par dagar i veckan.

    Om du så önskar kan vi hjälpa ditt företag att ta fram strategier, policies och på sikt även bygga upp er egen HR-organisation.

  • HR-projekt, initiering och genomförande av stora förändringar av strategisk karaktär (t ex kompetenssäkring).

Dessutom erbjuder vi hjälp med coaching för individuell utveckling av medarbetare på arbetsplatsen.

Tillsammans med kunden diskuteras vilka av våra Interimslösningar som passar bäst just till Er situation. Avtal skrivs för kortare eller längre tidsperioder, allt efter kundföretagets behov. Självklart till ett fast pris.