Nätverk & LänkarSveriges Managementkonsulter
smac


Konsult 360° är medlem i Sveriges ManagementkonsulterBellwox

bellwox

Konsult 360° är samarbetspartner med BellwoxVinnande Flöden
vinnande flöden

Amber Schosso är Certificerad inom Vinnande Flöden ®Q-nätverket

q-loggaFutura Kramfors

futuraQ-resurs
qresursLena Nordlander AB
lena-nordlanderOrdpilot
ordpilotBorgargatans Kommunikationskyrå
borgatanskommunikationPR-Kiosken
pr-kioskenStyrelseakademin

styrelseadkdemin
Tillväxtverket
tillväxtverket


Länsstyrelsen Västernorrland

lansstyrelsen

TIPS

För dig som är verksam i Västernorrland eller omkringliggande län finns goda möjligheter att få mina tjänster delfinansierade genom en konsultcheck från Länsstyrelsen. Hör av dig till Näringslivsenheten pä Länsstyrelsen för mer information!