Publikationer

amber
Som en del av utvecklingsarbetet känner Amber Schosso ett behov att förmedla sitt kunnande i form av publikationer.

Hon har skrivit två inlägg till Tidningen Ångermanland och en serie om tre ”diagnoser” där hon analyserar Företagen i Ångermanland.

Tidningen Ångermanland
Debattartikel: "Västernorrlands problem? - En region av ordermottagare" (2014-06-19)
Thomas Östlund svar på debattartikeln. "Hur får vi våra företag att sälja sig själva, sina produkter och tjänster?"
Debattartikel: "Våga sticka ut" (2014-07-05)
Reortage: "Konsultkritik: "Många Sollefteåföretag är helt platta" (2014-07-11)


Nyhetsbrev
Avsnitt 1: I Sollefteås företag finns både problemen och möjligheterna
Avsnitt 2: Så kan Sollefteås företag växa snabbare
Avsnitt 3: Jantelagen - viktigt hinder för norrländska företag