orgUtbildning och föreläsningar...

... när du vill utöka din kompetensprofil.I dagens högpresenterande näringsliv är utbildning en oumbärlig inspirationskälla för att möta de globala och marknadsspecifika utmaningar inom arbetslivet. Både chef och personal ska inte bara behärska fackkunskap utan också besitta hög social kompetens och sociala färdigheter. Det finns otaliga möjligheter att utvidga kompetensprofilen hos individer, grupper och organisationer.

Konsult 360° utbildningar & föreläsningar syftar till öka den praktiska kompetensen genom en kombination av teori, praktik och erfarenhet. Vi skräddarsyr och anpassar våra utbildningar och föreläsningar efter våra kunders specifika behov och önskemål. Vi kan erbjuda specialanpassade paketlösningar och kommer gärna ut till ert företag och håller kurser på plats. Genom att anlita oss får ni utbildningar med hög kvalitet. Vi har en bred kompetens och stor erfarenhet inom kompetensområdet.

Vi lägger stor vikt vid kunskapsprocessen och att skapande av förutsättningar för fortsatt lärande och utveckling efter avslutad utbildning.

 

 • Ledarskap
 • Coaching
 • Workshop
 • Föreläsningar

Ledarskap

Framgång kräver ledarskapsutveckling


Ledarskap är grunden för alla företags och organisationers framgång. Det förväntas att chefer och arbetsledare klarar av att både driva förändringar, skapa tydlighet och se till att personalen trivs.
Chefers, arbetsledares och nyckelpersoners utveckling och medverkan vid förändrings-processen är gränssnittet för ett lyckosamt förändringsarbete.

Vi stöttar dig i din strävan att bli en framgångsrik, effektiv och respekterad ledare som uppnår sina mål. Du får del av kunskap, kompetens och information som du kan ha direkt nytta av i din verksamhet.

Med Konsult 360° får du tillgång till en dynamisk reflektionsarena för dina ledarskaps- och verksamhetsutmaningar.

Vi ger ny inspiration och utbildning så att du får:

 • förståelse för rollen som chef/arbetsledare
 • självkännedom och arbetssätt inom ledning
 • förståelse för gruppens gemensamma roll och ansvar för organisationens utveckling och kommunikation
 • ledarskapsmiljö för en utvecklande arbetsplats

Vi hjälper dig att utvecklas i din roll, oavsett om du har arbetat som chef/arbetsledare i flera år eller är ny på området

Coaching

Vår coaching hjälper dig att förflytta dig från din nuvarande situation till ett annat önskat läge. Vi stödjer dig att hitta drivkrafter, definiera önskat resultat, ta fram dina inre resurser och agera kraftfullt så att får ut mer av din inneboende potential.

Syftet är att utveckla dig som individ och hjälpa dig tillämpa de färdigheter du behöver för att lyckas i din yrkesroll - precis som en personlig tränare ger dig bättre effekt av din fysiska träning. Coaching kan genomföras enskilt och/eller i grupp.

Vår coaching innebär att genom aktivt lyssnade och samtal med öppna och sökande frågor få en människa att känna sig själv inifrån, hitta sin kunskap och se sin förmåga, att våga ta fram sina drömmar och förverkliga dem. Det handlar alltså om att få människor att utvecklas och hitta sina styrkor och förmågor.

 • Coaching Individuell

Skulle du vilja ha dig själv som chef? Utveckla din egen personliga ledarstil. Få insikt och medvetenhet om ditt eget agerande i förhållande till andra. Förmedlar du positiva förväntningar på människor omkring dig, blir oftast resultatet också positivt, och du behöver börja med dig själv. Lär dig därför ett coachande förhållningssätt. Komplettera gärna chefscoaching med andra ledarutbildningar. Ta kontakt för med oss för mer information.


 • Coaching företag

Vart är ni på väg och var är ni i förändringsprocessen? Hitta arbetsgruppens inneboende kärna och värden som ger vägledning till förändring. Genom coaching får gruppen verktyg att ta sig vidare och hitta rätt handlingsmönster vilket leder till önskat resultat. Låt ditt lag bli en vinnande lag som gör skillnad för både företag och individ.

Vi erbjuder jobbrelaterad rådgivning för alla som befinner sig i påfrestande situationer och som söker nya vägar och lösningar för sin framtida karriär.

Rådgivningen är tidsbegränsad, mål- och lösningsorienterad, metodstyrd och anpassad till individuella behov.

Coachen bestämmer inte innehåll och mål för processen utan ger genom vetenskapliga metoder professionell hjälp för att utveckla framgångsrika lösningar.

Workshop

För att möta de globala och marknadsspecifika utmaningarna behöver företagen och deras anställda fortsätta att utvecklas. Vi erbjuder omfattande utbildningstjänster som vi designar specifikt för varje företag.

Vi skräddarsyr och anpassar våra workshops efter våra kunders specifika behov och önskemål. Vi har en bred kompetens och mycket erfarenhet inom detta område.

Workshop är en populär kreativ mötesform som kan locka fram deltagarnas inneboende drivkrafter och motivation. En grupp ska gemensamt få fram en idé, ett resultat eller en tanke. Syftet är att samla gruppen för att identifiera möjligheter och de nödvändiga insatserna för att accelerera företagrts eller organisationens utveckling. Fokus flyttas från ledaren till gruppen och det blir därmed en mer demokratisk process där alla få bidra. Deltagarna blir mer motiverade och aktiva. Ofta hinner man med mer på kortare tid jämfört med ett möte samtidigt som deltagarna har kul.

Deltagarna skall skapa intresse och inspiration inom ett visst tema och utveckla sina tanker kring sitt arbete. För det krävs både struktur och kreativitet och ett tydligt syfte som styr metodval och upplägg.

Vi använder en enkel process med effektiva metoder för att

 • träna problemlösning
 • utveckla kommunikationsfärdigheter
 • ändra attityder
 • undersöka ett problem
 • klargöra gruppens styrkor och svagheter

Upplägg

 • Det kan vara 1- 3 dagars workshop.
 • eller en projektbaserad träning som består av olika workshops och föreläsningar.

Föreläsningar och Seminarier

Föreläsningar och seminarier kan hållas inför olika målgrupper och vid många tillfällen. Lika varierade är föremålen för en föreläsning eller seminarie.

Vi skräddarsyr och anpassar våra utbildningar och föreläsningar efter våra kunders specifika behov och önskemål.

Vi har en bred kompetens och mycket erfarenhet inom verksamhetsområdet. Vi kan erbjuda specialanpassade paketlösningar och kommer gärna ut till ert företag och håller kurser på plats.

Ett seminarium lämpar sig väl för att introducera ett stort antal personer till ett nytt ämne, exempelvis ändringar inom organisationens strukturer eller införande av Kompetens Management. Seminarium används ofta som en del i ett utbildningsupplägg där man även introducerar de övriga momenten.

Vid behov av utbildning i organisations- och HR området för t ex ett förändringsprojekt, för nya chefer eller studerande i området skräddarsys utbildningar utifrån kundens behov.

Genom att anlita oss får ni utbildningar med hög kvalitet. Vi erbjuder ett brett sortiment av föreläsningar och seminarier både individuella och företagsanpassade. Önskemål om andra tänkbara föreläsningar utifrån vår verksamhetsområdes kompetens kan också göras efter överenskommelse med kund.